bg uk tr

Варчев взаимни фондове 17,18%
ДОХОДНОСТ ЗА 2013 НА ГОДИШНА БАЗА
Чисто за клиента след всички такси

Изчисли печалбата си


ДФ Варчев Високодоходен Фонд
ДФ Варчев Балансиран Фонд
ОТ
ДО


Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Постигнатата доходност през предходни периоди не е гаранция за бъдещи резултати, стойността на дяловете може да се понижи и инвеститорите може да не възстановят в пълен размер вложените средства.