bg uk tr

Знаем как пари правят пари!
Управление на активи

Нетна стойност на активите на дял за 14.04.2014 г.

Фонд Нетна стойност на активите на дял
ДФ Варчев Високодоходен Фонд 85.3515
ДФ Варчев Балансиран Фонд 66.7665

Нетна стойност на активите на дял за период

От дата:
До дата:
Фонд:

Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Постигнатата доходност през предходни периоди не е гаранция за бъдещи резултати, стойността на дяловете може да се понижи и инвеститорите може да не възстановят в пълен размер вложените средства.

Печели с форекс, акции, индекси ...

Валутни курсове